Гэр бүл салалтыг хязгаарлах тушаал гэж юу вэ?
Түр Хязгаарлах Тушаал

Гэр бүл салалтыг хязгаарлах тушаал гэж юу вэ?

2022

Гэр бүл цуцлалтын үеэр дургүйцсэн эхнэрийн үйлдэл нь сэтгэл хөдлөл, санхүүгийн хувьд ихээхэн бэрхшээлтэй тулгардаг. Энэ нь түр хугацаагаар хориглох тушаалаар (TRO) зогссон.