Дотоодын түншлэлийн гэрээ
Дотоодын Түншлэл

Дотоодын түншлэлийн гэрээ

2021

Энэхүү нийтлэл нь дотоодын түншлэлийн гэрээний эрх зүйн асуудалтай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулдаг.

Дотоодын түншлэлийн давуу ба сул талууд
Дотоодын Түншлэл

Дотоодын түншлэлийн давуу ба сул талууд

2021

Дотоодын түншлэлийн талаар авч үзвэл? Дотоодын түншлэлийн давуу ба сул талууд юу болохыг олж мэдэх.

Дотоодын түншлэлийн аффидавит
Дотоодын Түншлэл

Дотоодын түншлэлийн аффидавит

2021

Энэ нийтлэл нь танай орон нутгийн болон муж улсын хууль тогтоомж, хот хоорондын харилцан адилгүй ялгаатай байж болох тул гэр бүлийн түншлэлийн мэдэгдэлтэй холбоотой дүрмүүдийн талаар өгүүлдэг.

Дотоодын түншлэлийг хэрхэн эцэслэх вэ
Дотоодын Түншлэл

Дотоодын түншлэлийг хэрхэн эцэслэх вэ

2021

Дотоодын түншлэлээ хэрхэн цуцалж болох талаар сурах. АНУ-ын аль муж улсад амьдардаг гэдгээс хамаарч түншлэлтэй холбоотой хуулиуд харилцан адилгүй байдаг.

Орегон дахь дотоодын түншлэл
Дотоодын Түншлэл

Орегон дахь дотоодын түншлэл

2021

Орегон гэр бүлтэй холбоотой ижил хууль ёсны эрхийг хангадаг дотоодын түншлэлийг санал болгосон. Орегон дахь дотоодын түншлэлтэй холбоотой хуулиудыг мэдэх.

Дотоодын түншлэлийн бүртгэл
Дотоодын Түншлэл

Дотоодын түншлэлийн бүртгэл

2021

Энэхүү нийтлэл нь дотоодын түншлэлийг бүртгүүлэхтэй холбоотой бүхий л хууль ёсны байдлыг хамарна. Үүнд бүртгэлтэй дотоод түншлэлийн шаардлага, үйл явц, ашиг тусыг багтаасан болно.