Гэр бүл салалтын талаархи байцаалтын жишээ
Гэр Бүл Салалтын Нээлтийн Үйл Явц

Гэр бүл салалтын талаархи байцаалтын жишээ

2023

Гэр бүл цуцлалтыг илрүүлэх үед эрэлхийлэх хүсэлтийн төрлүүд хязгааргүй юм. Бид энэ нийтлэл дэх байцаалтын зарим жишээг толилуулж байна.

Гэр бүл салалтын үеэр баримт бичиг гаргах хүсэлт гаргах
Гэр Бүл Цуцлалтын Үйл Явц

Гэр бүл салалтын үеэр баримт бичиг гаргах хүсэлт гаргах

2023

Хүсэлт гэдэг нь тодорхой баримт бичгийг шаардаж буй этгээдэд өгөх (үйлдвэрлэх) ёстой гэсэн үг юм. Баримт бичиг гаргах хууль ёсны хүсэлтүүдийн талаар илүү ихийг олж мэдэх.