Гэрлэлт цуцлуулах тухай баримт бичгийг мэдэгдэл, хүлээн авсанаар гардуулах
Гэр Бүл Салалтын Баримт Бичиг, Маягт Үйлчилж Байна

Гэрлэлт цуцлуулах тухай баримт бичгийг мэдэгдэл, хүлээн авсанаар гардуулах

2021

Мэдэгдэл өгөх, хүлээн авахыг хүлээн зөвшөөрөх үйлчилгээ нь дуудлага, өргөдөлд ашиглагдахуйц үйлчилгээний хэлбэр байж болно. Энэ талаар илүү ихийг олж мэдэх.